Extremt släta ytor på bara några sekunder

Ytjämnhet i Rz 1 um, korta cykeltider och låga investeringar med snabb amortering gör spånfri multi rullpoleringsverktyg ett högkvalitativt, kostnadseffektivt val till alternativ skärprocess.

Baublies multi rullpoleringsverktyg finns som standardverktyg för ett brett spektrum av inre och yttre applikationer. Detta tillsammans med ett obegränsat antal speciallösningar i produktionslinje, öppnar upp för rullpolering i en ökande mängd nya applikationer.

Om Baublies

Baublies från Tyskland har sedan 1968 varit synonymt med skräddarsydda rollerpoleringslösningar. Företaget är ett av få i världen som är med i utvecklingen, tillverkningen och försäljningen av rullpoleringsverktyg . Under årens lopp har denna speciella inriktning resulterat i en unik kompetens och ständig utveckling av nya och förbättrade verktyg.

Baublies tillverkar även följande:

Kontakta oss