Piranha Cooling Line – löser kylproblemen vid all typ av bearbetning!

Nästan all typ av bearbetning kräver kylning av skärverktyget och detaljen som bearbetas. Vanligast sker kylningen genom att en stråle med kylvätska riktas med kylmedelsrör mot skäret/skären på verktyget. Det är viktigt att kyltrycket är anpassat för applikationen, samt att strålen är det korrekt riktad, så att spånorna spolas bort från skäret för att minska risken för urflisningar på skärverktyget. Ett annat sätt är att använda verktyg med invändig kylning, där det är möjligt, men det ställer högre krav på kyltryck i maskinen.

Kylning kan även ske med tryckluft i vissa applikationer. Piranha Cooling Line har smarta lösningar för kylning i alla applikationer när det gäller utvändig kylning.

  • Passar flertalet applikationer
  • Flexibelt byggbart system, finns i 1/2” och 1/4”
  • Håller inställd position i tryck upp till 80 bar
  • Tillverkat av eloxerad aluminium för bästa livslängd
  • Smidig design

 

 

 

 

Piranha tillverkar även maskinskruvstycken.