För snabb och exakt efterbearbetning av hål finns ett brett sortiment av verktyg för fasning, försänkning och gradning. Ingångshål kan vara enkelt att efterbearbeta manuellt men är tidskrävande och ställer höga krav på operatören. Med grad-, fas- och försänkningsverktyg i CNC-maskinen garanteras snabba och exakta resultat, även på invändiga-, korsande- och tvärgående hål.

  • Försänkare 60⁰, 90⁰ och 120⁰ i HSS eller solid hårdmetall
  • Gradningsverktyg för fram- och bakgradning
  • Fram- och bakförsänkare
  • Försänkarsatser i HSS för manuell efterbearbetning