Brotschning gör det möjligt att korta bearbetningstider med maximala toleranser tack vare den flerskäriga konstruktion och hög matningshastigheter. Hög ekonomisk effektivitet tack vare möjligheten att upprepade gånger byta ut brotschhuvuden.