Skruvstycken

Maskinskruvstycken för 5-axlig bearbetning från Piranha kännetecknas av sin höga kvalitet och noggrannhet. De mest utsatta rörliga delarna är belagda för att klara höga tryck och minska friktion.

Backarna har dubbla tandrader, den nedersta raden är vinklad vilket medför att detaljen dras ner, den övre raden håller detaljen i position, detta medför en extremt hög spännkraft, upp till 1300 Nm².

Piranha har ett flertal varianter av backar för olika material, samt nollpunktssystem/infästningsplattor m.m.

  • Inspänningshöjd på endast 3 mm
  • Repeterbar noggrannhet ner till 10µm
  • Extremt hög spännkraft
  • Extern präglingsmaskin ej nödvändig

Kontakta oss