Hydraulisk uppspänning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplett sortiment av dorn och chuckar för precisionsuppspänning av arbetsstycken för bearbetningsmaskiner och mätrum. Med våra två agenturer Ringspann och myTec kan vi erbjuda kompletta lösningar för mekanisk och hydraulisk uppspänning av runda detaljer.

Mekanisk precisionsuppspänning
• Spänner jämt runt hela ytan
• Kan byggas för uppspänning på extremt kort
och/eller liten yta
• Uppspänning av tunnväggiga verkstycken utan
risk för deformation
• Precision ner till 10µm

Hydraulisk precisionsuppspänning
• Precision ner till 1µm
• Även för uppspänning av verktyg och arbetsstycke
vid kuggfräsning med hobb eller skiving-verktyg