Komplett sortiment av dorn och chuckar för precisionsuppspänning
av arbetsstycken för bearbetningsmaskiner och
mätrum. Med våra två agenturer Ringspann och myTec
kan vi erbjuda kompletta lösningar för mekanisk och
hydraulisk uppspänning av runda detaljer.

Mekanisk precisionsuppspänning
• Spänner jämt runt hela ytan
• Kan byggas för uppspänning på extremt kort
och/eller liten yta
• Uppspänning av tunnväggiga verkstycken utan
risk för deformation
• Precision ner till 10μm

Hydraulisk precisionsuppspänning
• Precision ner till 1μm
• Även för uppspänning av verktyg och arbetsstycke
vid kuggfräsning med hobb eller skiving-verktyg