Till följd av ökade kostnader för framförallt råmaterial och transporter justeras våra priser, de nya priserna gäller från 2022-03-01. För aktuell prislista kontakta oss via gjsverktyg.se.