Perfekt

Använd 100% perfekta verktyg

Inspektera skärande verktyg under infallande ljus med av ett enkelt knapptryck som mäter verktygsgeometrier. Omfattande med en mängd funktioner för protokoll och statistik.

Kontakta oss