För att garantera maximal tillgänglighet på er förinställningsmaskin erbjuder vi serviceavtal med jourservice inom 24h eller 48h från felrapportering, beroende på avtal. I serviceavtalet ingår även service, förebyggande underhåll och kalibrering varje år.

Önskar du boka tid för service/kalibrering utan serviceavtal kan du kontakta vårat serviceteam.


Ladda ner TeamViewer Remote Control

Ladda ner TeamViewer