Alfa-Cleaner rengör dina verktygshållare effektivt och skonsamt konorna från fasttorkad skärvätska, spånor och andra partiklar med hjälp av en konrengörare.

Fördelar med att använda konrengörare: 

  • Öka rundgångsnoggrannheten på era skärande verktyg
  • Få längre livslängd på skäreggarna
  • Minskar slitaget på maskinspindeln
  • Behåll perfekta kontaktytor mellan kona och maskinspindel