STOCK Verktygsförvaring

TSC Verktygscenter

Högre prestanda med hjälp av optimerade administrationsprocesser

Stock Verktygscenter TSC mini, TSC midi och TSC maxi, optimerar er verktygshantering och förvaring. Få en förbättrad säkerhet för ditt verktygslager och transparens i er verktygshantering!

De tre verktygsdispenseringssystem TSC mini, TSC midi och TSC maxi erbjuder flexibla möjligheter för skräddarsydd verktygsförvaring. Enligt era krav och företagsstorlek finns ett urval av olika grader av automation. Individuella fördelningsmöjligheter såsom lådor eller spiralsystem är tillgängliga alternativ.

På er begäran kan dessa verktygsdispenseringssystem skicka regelbundna rapporter till era materialhantering-, inköp- och kontroll avdelningar samt till ledningen och verktygshantering. Beställningsprocessen, leverans och omslipningstjänster kan bli helt automatiserad. Detta garanterar en optimal och i tid leverans av all produktion.

Samtliga verktygscenter har en programvara som kan kopplas till alla management och IT-system. Det finns också möjlighet att styra och förvalta ett tredje part system. Genom att integrera mjukvaran i den befintliga infrastrukturen, blir tillgången möjlig direkt för planering, tillverkning och inköpsavdelningar.

Stock tillhandahåller även Skärande verktyg och Hydraulchuckar.

 

 

 

 


Bedrunka+Hirth

Komplett sortiment av arbetsbänkar, verktygsskåp, CNC-vagnar m.m. Hög kvalitet med stor flexibilitet. De flesta RAL-färger finns som tillval.

Förutom produktutbudet av lådskåp och arbetsbänkar samt mobila logistiksystem i olika utföranden, tillverkar Bedrunka + Hirth också ergonomiska arbetsplatssystem med ett antal komponenter. Grunden för organisationer, säkerhet och ergonomi ingår i betydande utsträckning i utvecklingen av dessa arbetsplatser och tar hand om materialflödet och avlastning för de anställda.

CNC-lagrings- och transportsystem med separata CNC-installationer ingår också i produktionsprogrammet, som kan ställas individuellt och ändamålsenligt genom enkla lås.

Bedrunka+Hirth elektroniska lådskåp ”ToolServer Modular” TSM och ”ToolServer System” TSS med fullständig lagringshantering är helt innovativa och certifierade av European Patent Office. Detta system med höga ställningar och normala verktygsskåp kan installeras var som helst, där åtkomstkontroll är nödvändig. Varje låda och partition med klämmor är låsta elektromagnetiskt, och är alltid redo att används samt att de innehåller ett elektroniskt lagrings- och rapporteringssystem.

 

Kontakta oss