Enkel och snabb mätning och förinställning av standardverktyg

Den nya bildbehandlingstekniken ”pilot 1.0” erbjuder alla funktioner för snabb och enkel förinställning och mätning av standardverktyg. Till exempel ”Automatisk skärformning och mätområdeavkänning”, navigationssystem ”kompass”, ”projektorfunktion och skärkantskontroll”, för att bestämma verktygets effektiva skärområde och en tydlig representation av verktygets skärkant på en 13,3 paneldator.

State-of the Art pekskärmsteknik med individuellt anpassningsbar arbetsyta

Den senaste ZOLLER myTouch ”pilot 2 mT” fortsätter med innovativ bildbehandling som visat sig vara framgångsrik hos ZOLLER. Inte bara med den senaste touchfunktionen med intuitiv hantering, men också genom inställningar som enkelt kan anpassas. De enskilda fönstren kan flyttas enkelt och snabbt. Gränssnittet på displaydialogerna på huvudskärmen är användarspecifikt och individuellt definierbar beroende på mätjobb.

Det avancerade användargränssnittet: All information vid ett ögonkast

ZOLLER användargränssnitt »pilot 3,0« utgör ett landmärke i mjukvaruutveckling för förinställningsapparat och mätmaskiner. Utvecklad genom att tillämpa de senaste rönen inom optimal interaktion mellan människa och maskin, belyser den nya hög kontrast display viktig information som underlättar orientering. Vilket innebär mindre press på ögonen för användaren. Som ett resultat kan operatörerna använda sina maskiner snabbt, enkelt och utan trötthet – ett intuitivt rätt system som levererar helt korrekta resultat.

Kontakta oss